Character
:xMalthaelx
Class
:Fist Master
Level
:400
Master Level
:400
Exp
:302719224880
search
Rank World Class Character ML EXP Level Master Level Country
51 Titan Blade Master zZBatManZz 302719224880 400 400
52 Titan High Elf Amitoko 302719224880 400 400
53 Titan Blade Master iHeavyRain 302719224880 400 400
54 Titan Mirage Lancer PerKy 302719224880 400 400
55 Titan Blade Master Patchi 302719224880 400 400
56 Titan Blade Master McKayle 302719224880 400 400
57 Titan Mirage Lancer SieuWay 302719224880 400 400
58 Titan Blade Master SSN5 302719224880 400 400
59 Titan Blade Master Zzhan003 302719224880 400 400
60 Titan Grand Master 5DmarkIII 302719224880 400 400
6 7 8 9 10 Page 6 of 10

Your Time
UTC